Als uw medewerker ziek wordt, is terugkeer naar eigen functie het eerste doel. Helaas is dit niet altijd haalbaar. Mocht u de medewerker binnen uw organisatie ook geen structureel ander passend werk kunnen aanbieden, dan is het tijd voor de volgende stap: re-integratie 2e spoor. Dat wil zeggen, dat de medewerker langdurig passend werk vindt bij een andere organisatie.

Ritter Advies heeft de deskundigheid in huis om, in overleg met u, de medewerker te begeleiden tijdens dit proces. Allereerst onderzoeken we wat de vaardigheden en mogelijkheden van uw medewerker zijn. We kijken welke activiteiten ondernomen moeten worden om belemmeringen weg te nemen. Vervolgens begeleidt Ritter Advies in het proces van zoeken naar en verkrijgen van een passende functie buiten uw organisatie, omdat dit het centrale doel is.