Voor kleine en middelgrote bedrijven loont het meestal niet om een vaste HR adviseur in dienst te nemen. Toch kunt u met situaties in aanraking komen, waarin u behoefte heeft aan een betrouwbaar HR advies. Bijvoorbeeld ongeoorloofd verzuim of een disfunctionerende medewerker. Maar ook ter ondersteuning van de groei van uw bedrijf bijvoorbeeld door de werving en selectie uit handen te geven.

Door ondersteuning van Ritter Advies spaart u tijd. Tijd die u anders zou gebruiken om u de steeds veranderende wet- en regelgeving eigen te maken. Daarnaast zijn de risico's die u loopt, bijvoorbeeld bij arbeidscontracten in combinatie met  vernieuwde wetgeving zoals Wet Werk en Zekerheid, niet altijd eenvoudig te overzien. En dit kan dure consequenties hebben. Ritter Advies neemt u graag deze zorg uit handen. Dit kan tijdelijk zijn, op projectbasis of voor een vast aantal uren per week of maand. Zodat u zich volledig en met een gerust hart kunt richten op wat u graag doet: ondernemen.