Ritter Advies streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht, ondanks deze zorg en aandacht de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan Ritter Advies nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ritter Advies nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.