over Ritter Advies
Lees verder
Re-integratie 2e spoor
Lees verder
Outplacement
Lees verder
Human Resource
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • over Ritter Advies
  • Re-integratie 2e spoor
  • Outplacement
  • Human Resource

hr analyticsHoe ontwerp je een algoritme om daarmee uit open sollicitaties de meest kansrijke kandidaten aan te wijzen? Dit was de vraag van HR-baas Laszlo Bock van Google. Google-statistici verzamelden, analyseerden en interpreteerden hiervoor de interne personeelsgegevens en met data-analyse bekeken ze vervolgens welke persoonlijke eigenschappen en kenmerken hiervoor de beste voorspellers waren. Vijf voordelen van HR-analytics die voortvloeien uit de aanpak van Bock.

Beeld Vijf belangrijke voordelen van HR-analytics
In het boek ‘HR-analytics: Waarde creëren met datagedreven HR-beleid’ geven Toine Al en Irma Doze vijf voordelen van HR-analytics die voortvloeien uit de aanpak van Bock. Deze vijf voordelen gaan in principe op voor ieder HR-thema en voor elke organisatie, ongeacht de branche en ook voor veel minder grote dan multinationals als Google:

1. Direct kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen

Google kan als hightechbedrijf alleen blijven groeien en concurreren met medewerkers die hieraan optimaal blijven bijdragen. Door het profiel van de ideale (onder meer: meest innovatieve) medewerker in kaart te brengen en daarop kandidaten te selecteren, draagt HR rechtstreeks bij aan het vergroten van het innovatievermogen van de organisatie en daarmee aan een belangrijke strategische doelstelling.

2. Besparen van tijd en kosten en het inrichten van snellere processen

Door het selectieproces zo veel mogelijk te automatiseren zijn hiervoor niet alleen minder mensuren nodig, maar kunnen door de rekenkracht van de (huidige generatie) ICT-systemen ook selecties van grote aantallen kandidaten in een fractie van een seconde worden gemaakt.

3. Betrouwbare prognoses kunnen maken

Met de gevonden verbanden kunnen voorspellingen worden gedaan over het effect van veranderingen en nieuw beleid. Bijvoorbeeld het aanpassen van de profielen en selectiecriteria op basis van gevonden resultaten.

4. Nauwkeuriger inzicht verkrijgen in de interne organisatieprocessen

Met de analyse van de karakteristieken van de medewerkers krijgt de organisatie inzicht in welke daarvan het meest bijdragen aan goede prestaties bij deze organisatie. HR-analytics geeft inzicht in de succesfactoren binnen de eigen organisatiecontext.

5. Vergroten van de betrouwbaarheid van beslissingen

Veronderstellingen en persoonlijk gekleurde (voor)oordelen spelen een minder grote rol bij het maken van keuzes. Door sollicitanten een uitgebreide online vragenlijst in te laten vullen kunnen de recruiters kandidaten beoordelen op eigenschappen die de kans op succes bij Google vergroten.

Bron: hrpraktij.nl

 

Ritter Advies HR Consulting en Re-integratie specialist

 

Re-integratie specialist
Kan uw zieke medewerker niet terugkeren in eigen functie? Is er binnen uw organisatie ook geen andere passende functie aanwezig? Ritter Advies heeft de deskundigheid om uw medewerker te begeleiden in het proces met als doel een functie bij een andere organisatie.

Outplacement
Moet u afscheid nemen van een medewerker? En hebben jullie gekozen voor een outplacementtraject? Dan bent u bij Ritter Advies op het juiste adres. Wij helpen uw medewerker om wat geweest is zo goed mogelijk af te sluiten en te starten met een nieuw begin. Een begin waarin wij uw medewerker begeleiden richting een nieuwe baan.

HR consulting
Heeft uw organisatie HR kennis of capaciteit nodig, die u zelf (nog) niet in huis hebt? Ritter Advies helpt u graag. Terwijl u zich richt op het ondernemen, zijn uw personeelszaken op orde.

Over Ritter Advies
Medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, zijn een zorg voor elke organisatie.
Voor het begeleiden van hen heeft u kennis en tijd nodig.

Contactgegevens

 

Email:contact@ritteradvies.nl
Tel:06-38627331
KvKnr.:70430209

 

Contactformulier